Har ni fjärrvärme idag? Sänk era kostnader med bergvärme

Med vår bergvärmeanläggning kan ni sänka er uppvärmningskostnad med mer än 50 procent.

Bergvärme ger den mest kostnadseffektiva uppvärmningen för flerfamiljshus.
Vi utför borrning och bygger värmepumpanläggningar av högsta kvalitet för maximal effekt och driftsäkerhet.

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt förslag! Det kan bli den bästa investering ni gjort.

Fastighetsvärme i Stockholm AB
Jan Wiklund / Leif Widén