Bergvärme

Bergvärme för flerfamiljshus - teknik och ekonomi

Bergvärme – en ny möjlighet för stora stadsfastigheter

Bergvärme är en billig, miljövänlig och stabil energikälla och den bästa vägen ur beroendet av dyr fjärrvärme. Principen är att en värmepump hämtar lagrad solenergi ifrån djupa hål i berggrunden och producerar såväl värme som varmvatten på ett mycket kostnadseffektivt sätt. På sommaren kan anläggningen användas för att producera kyla och skapa en sval och skön inomhusmiljö.
Värmen hämtas upp ur berget med vätska som cirkulerar i slangar i borrhål och leds in till pumpanläggningen som placeras i ett källarutrymme i fastigheten. En anläggning för ett flerfamiljshus nyttjar ett antal borrhål som är 300 meter djupa.

Hittills har endast en bråkdel av Fortums ca 10 000 kunder installerat bergvärme, på grund av tidigare stora hinder. Men med nya möjligheter att nyttja Stockholm stads mark för borrhål har förutsättningarna för bergvärmeinstallationer förbättrats avsevärt.

Tack vare nya föreskrifter är det idag fullt möjligt att borra på stadens mark i omedelbar anslutning till fastigheten om fastighetens egen tomtmark inte räcker till. Detta öppnar för att ett mycket stort antal fastigheter som idag är beroende av fjärrvärme har möjlighet att till största delen ersätta den med bergvärme.

Läs mer: Fördelarna med bergvärme
Läs mer: Så går installationen till

Fastighetsvärme har installerat värmepumpar hos flera fastigheter


Strandvägen, Stockholm

Ulrikagatan, Stockholm
karlaplan
Karlaplan, Stockholm