Energiborrning

"Det absolut viktigaste vid en borrning är att beräkningarna är korrekt gjorda."

Rätt dimensionering – nyckeln till er lönsamhet

Att dimensionera en anläggning rätt är själva nyckeln till kostnadseffektiv bergvärme. Den enskilt viktigaste faktorn är effekten som borrhålen ger.

– Borrar man för djupt blir det onödigt dyrt och borrar man för grunt räcker inte energin. Det absolut viktigaste vid en borrning är att beräkningarna är korrekt gjorda, säger Bo Jansson, vd för Stures Brunnsborrningar.


Borrning på Karlaplan i Stockholm. Leif Widén, Bo Jansson, Jan Wiklund.
Med sina snart 40 års erfarenhet av energiborrning vet Bo Jansson vad han talar om. Han är inte bara en av landets yrkesverksamma borrare som varit med längst utan också sedan många år en nyckelperson i branschen. Hans företag, Stures Brunnsborrningar i Vallentuna, är ett av en liten skara företag i Sverige som fått hela sin verksamhet miljö- och kvalitetscertifierad, och han är djupt engagerad i utvecklingen av yrket utifrån sin roll som ordförande för branschorganisationen Avanti.

Såväl i familjeföretaget som i branschsammanhang arbetar han målmedvetet för att utveckla nya metoder som kan göra beräkningar ännu mer exakta, borrning än mer effektiv och slutresultatet för kunden än mer kostnadseffektivt.

– De variabler vi har att arbeta med vid borrning är framför allt antal hål, hålens djup, avstånd mellan hålen och den befintliga energimängden i berget. En felaktig beräkning innebär att borrningen blir onödigt dyr eller att man får ut för låg temperatur, och därför är största möjliga precision av stor vikt för resultatet, säger Bo Jansson.

I en anläggning med tio borrhål och uppåt, vilket ofta krävs för flerfamiljshus, kan en mycket liten avvikelse betyda stora pengar för kunden. Därför är det extremt viktigt att borraren har dokumenterat god kompetens på området.

När Fastighetsvärme i Stockholm AB offererar en bergvärmeanläggning tas fastighetens historiska energiförbrukning som utgångspunkt. Effektbehovet styr storleken på värmepumpanläggningen vilken i sin tur är avgörande för hur mycket energi som behöver utvinnas ut berget. Och därmed är man framme vid kunskapen om hur många meter borrhål som krävs. Här tar man hänsyn till faktorer som temperaturen i berggunden och dess förmåga att leda värme. De anläggningar som levererats hittills av Fastighetsvärme i Stockholm har nästan fyra kilometer borrhål, fördelade på tretton hål om vardera 300 meters djup.

Bo Jansson tog över Stures Brunnsborrningar efter fadern Sture Jansson, som grundade företaget 1954, då med inriktning på borrning efter vatten. Verksamheten, som idag huvudsakligen är inriktad på energiborrning för värme och kyla, drivs alltjämt som ett litet familjeföretag. Nu gläds Bo Jansson åt att sonen Jonas är den tredje generationen som för traditionen vidare, sida vid sida med Bo.

Länkar:
Stures Brunnsborrningar
Avanti