Ekonomi

En bergvärmeanläggning betalar sig i de allra flesta fall på 7–12 år.

Bergvärme sänker uppvärmningskostnaden med 50 – 70 procent

Bergvärme ger billig uppvärmning och bästa vägen ur beroendet av dyr fjärrvärme. Den mest kostnadseffektiva lösningen är en bergvärmeanläggning i kombination med fjärrvärme, vilken används som komplement under årets allra kallaste dagar samt under sommaren när taxan är som lägst.

Bergvärme är en relativt stor investering, men eftersom energikostnaden sänks radikalt lönar den sig i de allra flesta fall.
Att installera en bergvärmeanläggning i ett flerfamiljshus eller annan större fastighet är oftast en mycket god affär. En bergvärmeanläggning sänker uppvärmningskostnaden med 50–70 procent och betalar sig i de allra flesta fall på 7–12 år, beroende bland annat på fastighetens storlek och vilka kapitalkostnader som följer på investeringen.

En bergvärmeanläggning kräver att fastigheten har ett vattenburet värmesystem. Finns inget sådant kan investeringen löna sig trots att ett vattenburet system behöver installeras, även om det medför ökade kostnader.

Att dimensionera en bergvärmeanläggning för att klara av extrem, sällan förekommande kyla, är inte ekonomiskt fördelaktigt. Väljer ni bergvärme som huvudsaklig värmekälla bör ni behålla fjärrvärmen som komplement till bergvärmeanläggningen för att klara av de kallaste dagarna på året. Det ger också den fördelen att ni under sommaren, när fjärrvärmen är billigast, kan använda denna helt och hållet. Den här kombinationen innebär en optimal energiförsörjning för er fastighet.

En bonuseffekt av att nyttja fjärrvärme under sommaren är att borrhålen får möjlighet att återhämta sig och pumpanläggningen och kompressorerna får vila, vilket förlänger livstiden på hela installationen.

Ladda ner faktablad