Räkneexempel

Brf Gardisten 10 på Ulrikagatan har installerat bergvärme. Läs hur de räknar med att spara pengar.

Så halverade en bostadsrättförening sina uppvärmningskostnader

Brf Gardisten 10 på Ulrikagatan i Stockholm installerade en bergvärmeanläggning 2010. Man behöll fjärrvärmeaggregatet som komplement och som huvudsaklig värmekälla under sommarmånaderna, då fjärrvärmen är billig.

Under 2011 kostade föreningens uppvärmning 350 000 kronor inklusive moms. Hade Fortums nya taxa Flexibel, utan fast abonnemangsavgift och anpassad för fastigheter med bergvärme, funnits redan 2011 hade kostnaden sjunkit med ytterligare 45 000 kronor.
Om ingen bergvärme installerats och uppvärmningen skett med enbart fjärrvärme hade kostnaden uppgått till 710 000 kronor inklusive moms. Driftkostnaden sänktes alltså med drygt hälften, och med den nya Fortum-taxan som infördes under 2012, blir skillnaden ännu större. Årsverkningsgraden för bergvärmeanläggningen blev 3,52, vilket innebär att 1 kWh inköpt el gav 3,52 kWh värme till fastigheten.

En ny energideklaration genomfördes i januari 2013, vilken visar att årsförbrukningen sänkts från ursprungliga 144 kWh/år till 54 kWh/år. Enligt Boverket förbrukar liknande fastigheter med bergvärme minst 30 procent mer energi per kvm och år än vad Gardistens fastighet förbrukat.

Dessa siffror gäller enbart driften och omfattar inte eventuella kostnader för räntor och amorteringar. Installationen i exemplet kostade 2,8 miljoner kronor inklusive moms och anläggningens avskrivningstid beräknas till 25 år.