Vår filosofi

Fastighetsvärme tar ansvar för hela processen av installationen.

Fastighetsvärme AB – Fullserviceleverantör med ansvar för hela processen

Jan Wiklund framför fastigheten på Ulrikagatan
Fastighetsvärme i Stockholm hjälper bostadsrättsföreningar och ägare till andra större fastigheter att ersätta större delen av fjärrvärmebehovet med bergvärme. Företaget tar ansvar för hela processen, från bygglovsansökan till färdig installation och garanterar högsta kvalitet i allt ifrån beräkningar och systembygge till borrning och installation av pumpanläggningen.

Vd Jan Wiklund har genom sin tidigare yrkesbana stor erfarenhet av beställning av energianläggningar. Han har därmed insikt i vikten av rätt dimensionering och utrustning för att en anläggning ska ge maximal effekt och driftsäkerhet över lång tid.

När han för sin bostadsrättsförenings räkning upphandlade bergvärme för föreningens fastighet på Ulrikagatan i Stockholm anlitade han Leif Widén, vd på Stockholms Rörservice AB och Bo Jansson, vd på Stures Brunnsborrningar AB för borrning och installation.
Stockholm Rörservice hade ett tjugotal större bergvärmeinstallationer bakom sig och Stures brunnsborrningar är ett av de mest anrika företagen i branschen. Resultatet blev en anläggning som nu minskat föreningens energikostnader med drygt femtio procent.

– I samband med borrningen och installationen på Ulrikagatan blev jag kontaktad av många grannar i närliggande fastigheter som var nyfikna på bergvärme. Jag insåg att det fanns behov av en förtroendeingivande fullserviceleverantör som tar hand om hela kedjan, från beräkningar och bygglovsansökan till borrning och installation, säger Jan Wiklund.

Tillsammans med Leif Widén startade han Fastighetsvärme i Stockholm AB och satte ihop ett kvalificerat team av dokumenterat kompetenta hantverksföretag, med Stures Brunnsborrningar som ansvarigt borrföretag. Anläggningarna ritas av Anders Folkesten på konsultföretaget Ramkvist VSB-konsult AB, en av landets främsta specialister inom detta område.

Valet av värmepumpsleverantör föll på Viessmann, vars produkter har marknadens absolut högsta verkningsgrad och servicenivå. De är dessutom tystast på marknaden och helt vibrationsfria, vilket är mycket viktigt i många fastigheter där pannrummen ligger i anslutning till lägenheter eller lokaler.

Jan Wiklund, Bo Jansson och Leif Widén under installation av pumpanläggning på Karlaplan.

Vid installation av bergvärme ersätts fjärrvärmen till 80 – 100 procent. Men fjärrvärmen behöver finnas kvar som komplement de allra kallaste dagarna på året. En kombination av värmekällorna är den överlägset mest ekonomiska lösningen då en bergvärmeanläggning dimensionerad för att klara av extrem kyla skulle bli en alltför kostsam investering.

Den första kunden som beställde en bergvärmeanläggning av Fastighetsvärme i Stockholm var en bostadsrättsförening på näraliggande Strandvägen på Östermalm, vars anläggning nu varit i drift i ett år med mycket gott resultat. Nästa anläggning att tas i drift är belägen på Karlaplan, också på Östermalm. Ett flertal bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har beställt anläggningar vilka kommer att installeras under det närmaste året. Dessutom kan man köpa fjärrvärme billigt på sommaren till varmvattenproduktion och låta berget återhämta sig och värmepumparna vila vilket ökar anläggningens livslängd.