Fördelar med bergvärme

Billigt, miljövänligt, tryggt, stabilt och driftsäkert.

Billigt, miljövänligt och tryggt – stora fördelar med bergvärme

BILLIGT. Bergvärme är billigt. Trots att investeringen är relativt kostsam är en investering i bergvärme i de allra flesta fall en god affär, eftersom energikostnaden sänks radikalt. Generellt kan sägas att besparingen ökar med stigande värmebehov.

MILJÖVÄNLIGT. Bergvärme är miljövänligt. Värmen är naturens egen i form av solenergi som lagrats i berggrunden. Den el som används för att driva värmepumpanläggningen bidrar i väsentligt lägre grad än fjärrvärmen till koldioxidutsläpp – endast 1 kW el behövs för produktion av minst 3–5 kW värme.

STABILT. Bergvärme är stabilt. En bergvärmeanläggning levererar samma energimängd till samma kostnad årets alla dagar, oavsett utomhustemperatur. Fastigheten får därigenom en jämn och bra temperatur året om. På vintern ger bergvärme samma effekt oavsett hur kallt det är ute. Luftvärmepumpar tappar effekt är det är kallt ute och ger ingen värme alls när man mest behöver den.

DRIFTSÄKERT. En fullgod värmepumpanläggning är driftsäker och underhållsfri. Anläggningarna från Fastighetsvärme i Stockholm AB nyttjar marknadens ojämförligt bästa värmepumpar från tyska Viessmann och byggs av dokumenterat erfarna och skickliga tekniker. De tar inte heller speciellt stor plats i fastigheten.

TRYGGT. Bergvärme ger trygghet. En installation där bergvärme står för merparten av energibehovet och fjärrvärmen behålls för att kapa toppar minskar risken för att fastigheten blir utan värme i händelse av ett tekniskt haveri i en anläggning.

VÄRME OCH KYLA. Värme kan bli kyla till en mycket låg kostnad. På sommaren kan bergvärmen användas till att generera kyla för att skapa en sval och skön inomhustemperatur.

SMÅ KRAV PÅ TOMTEN. Tomtmarken behöver inte vara speciellt stor för att rymma de borrhål som behövs. Om tomten trots allt är för liten kan stadens mark nyttjas för borrhålen, tack vare nya föreskrifter.

Ladda ner faktablad