Installera bergvärme

Fullständig service vid installation av bergvärme.

Fastighetsvärme i Stockholm AB ger fullständig service vid installation av bergvärme

Fastighetsvärme i Stockholm AB är en fullserviceleverantör av bergvärmeanläggningar. Det innebär att vi tar ansvar för hela processen, från besiktning av fastigheten till färdig installation. Vi söker nödvändiga tillstånd, dimensionerar anläggningen, utför borrningar, systembygge och installation av värmepumpar. Så här ser processen ut i korthet:

• Beräkning av energibehov baserat på fastighetens hittillsvarande förbrukning av fjärrvärme.
• Dimensionering av borrhål och värmepumpanläggning.
• Inspektion av fastighetens källarutrymmen och tomtmark.
• Offertförfarande och ungefärlig tidplan.
• Ansökan om bygglov och eventuella tillstånd för borrning i stadens mark.
• Produktion av borrkarta och systemskiss.
• Håltagning i fastighetens grund eller vägg för anslutning mellan pumpanläggning och borrhål.
• Borrning.
• Bygge av pumpanläggning.
• Systemtrimning och provkörning.
• Driftsättning.
• Uppföljning och efterjustering.

Hela processen klaras i de flesta fall av på mindre än fem månader.

Ladda ner faktablad