Om Fastighetsvärme AB

Vårt löfte: Högsta kvalitet i alla led – från projektering till driftservice

Fastighetsvärme i Stockholm AB levererar bergvärme till flerfamiljshus och andra större fastigheter. Vi säljer och installerar kompletta anläggningar, från borrhål till pumpanläggning, företrädesvis i områden med fjärrvärme i Stockholmsregionen. Företaget startades 2012 av entreprenörerna Jan Wiklund och Leif Widén.

Jan Wiklund har 35 års erfarenhet som företagare inom olika branscher. Han har bland annat drivit flera framgångsrika detaljhandelsföretag i Stockholm. Leif Widén har 35 års erfarenhet från VVS-branschen och driver sedan 30 år Stockholms Rörservice AB, ett av Stockholms mest välrenommerade vvs-företag.

Fastighetsvärme i Stockholm AB anlitar Stockholms Rörservice AB för installation av pumpanläggningar och anrika Stures Brunnsborrningar AB för borrningen. Bägge partnerföretagen är ISO-certifierade och uppfyller därmed högt ställda miljökrav.

Värmepumparna kommer uteslutande från tyska Viessmann, en av världens ledande leverantörer av värmeprodukter. Viessmann erbjuder marknadens dokumenterat bästa verkningsgrad, kvalitet och service.

– Vårt löfte är att leverera högsta kvalitet i alla led, från hårdvara till installation, systemuppbyggnad och service. Det ser vi som den enda vägen att skapa en förtroendefull relation med våra kunder, säger Jan Wiklund, vd.


Jan Wiklund och Leif Widén, grundare av Fastighetsvärme i Stockholm AB.