Rörservice – Leif Widén

"Använd rätt dimensioner – och gör det enkelt."

Gör det enkelt – hemligheten bakom ett lyckat rörjobb

Använd rätt dimensioner – och gör det enkelt. Det är hemligheten bakom allt rörläggeri, enligt Leif Widén på Stockholms Rörservice.
– Jag har sett många exempel på när man krånglar till installationer i onödan. Men ju enklare man bygger ett system, ju lättare blir det att underhålla och reparera, inte minst för andra rörläggare än de som gjort själva installationen, säger Leif Widén.

Grundaren av Stockholms Rörservice tog sina första steg i yrket på faderns rörfirma på 70-talet. Som 23-åring startade han eget och kan idag se tillbaka på trettio år av företagande, inklusive några utflykter till andra verksamheter i byggbranschen. Det har varit trettio år av nöjda kunder som valt att anlita Stockholms Rörservice trots att det alltid funnits konkurrenter som erbjudit jobbet till ett lägre pris. På kundlistan finns stora byggföretag som NCC, fastighetsbolag som Atrium Ljungberg och Vasakronan, konsultföretag som ÅF samt Luftfartsverket och Bromma flygplats.

– Jag bestämde mig tidigt för att aldrig göra ett sämre jobb än vad som är möjligt. Vid en förfrågan börjar jag med att räkna ordentligt på jobbet innan jag ger en kostnadsuppskattning och jag lägger alltid in nödvändig tid för dokumentation. Vi tar troligen också mer tid på oss än många andra att utföra ett uppdrag.

Stockholm Rörservice erbjuder kompletta rörinstallationer, inklusive projektering, vilket många kunder uppskattar. Genom mångårigt samarbete och erfarenhetsutbyte med VVS-ingenjörer är man specialister på beräkningar av dimension och effekt, vilket är avgörande för att en installation ska bli kostnadseffektiv.

– Det vanligaste felet man ser i branschen är att anläggningar är underdimensionerade, vilket leder till lägre effekt än den förväntade, och orsaken till det kan många gånger vara prispress. Vi har aldrig snålat på dimensioner för att kunna ta ett uppdrag till ett lägre pris, säger Leif Widén.

Leif Widén är personligen engagerad i alla installationer av värmepumpar i Fastighetsvärme Stockholms regi. Han utför kostnadsberäkningar, leder installationsarbetet och följer upp installationerna vid kontroller av drift och effektutvinning. Installationen görs under sex veckor efter borrning och sedan brukar det ta en vecka att få igång systemet.

– När vi installerar en värmepumpanläggning i till exempel ett flerfamiljshus kontrollerar vi också sekundärsystemet, det befintliga värmesystemet i fastigheten som leder varmvatten till lägenheternas radiatorer. Radiatorerna behöver också trimmas in för att pumpanläggningen ska ge maximal effekt till lägenheterna.

När anläggningen är driftsatt återstår ett par steg innan uppdraget är slutfört. Leif Widén rekommenderar alla kunder att göra en oberoende besiktning av installationerna. Därefter utför Stockholms Rörservice löpande kontroller under ca ett år efter en installation för att säkerställa att anläggningen producerar maximal energi på effektivaste sätt, oavsett årstid och yttertemperatur.