Stockholms Rörservice

Stockholms Rörservice är känt för leveranssäkerhet, noggrannhet och kvalitet.

Erfarenhet viktigaste verktyget för rörläggeri med renommé

Stockholms Rörservice har under trettio års tid byggt upp ett grundmurat förtroende hos byggföretag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och konsultföretag i Stockholmsregionen. Stockholms Rörservice är känt för leveranssäkerhet, noggrannhet och kvalitet.

Företaget har decennier av stabil verksamhet bakom sig, vilket inte minst medarbetarna är ett tydligt bevis på. Nästan alla kom till Stockholms Rörservice efter avslutad grundskola på 80-talet och står idag för en unik samlad erfarenhet, dels av yrket i sig och dels av arbete i den kundorienterade tradition som Leif Widén står för.

– Vi lever efter mottot att alltid leverera det vi själva skulle vilja ha om vi var kunder. Och vi vet att god kommunikation med kunderna är det viktigaste för att säkerställa att vi utför det jobb de förväntar sig av oss, säger Leif Widén.

Leif Widéns krav på kvalitet i allt Stockholms Rörservice levererar medför att man tackar nej till vissa uppdrag. Är förutsättningarna inte optimala, när det gäller till exempel kostnadstäckning , avstår han hellre än åtar sig ett jobb där man tvingas frångå kvalitetskraven.

– Förutom kundernas förväntningar drivs vi också av vår egen yrkesstolthet. Vi anstränger oss för att utföra alla uppdrag på bästa tänkbara sätt, vi håller uppsatta tidplaner och vi fakturerar inte förrän jobbet är helt klart. Dessutom levererar vi alltid fullständig dokumentation över de arbeten vi utför, säger Leif Widén.

Läs mer: Leif Widén om nyckeln till en fungerande värmeanläggning

Leif Widén, vd Stockholms Rörservice AB