Referenser

De sparar miljoner med bergvärme

ny-bergvarmeEn rad bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad har ersatt sitt beroende av dyr fjärrvärme med bergvärme, installerad av Fastighetsvärme i Stockholm AB. De senaste är tre fastigheter av varierande storlek – från 15 till 198 lägenheter – och därmed vitt skilda förutsättningar när det gäller dimensionering av pumpanläggning och borrhål.

Den största fastigheten, en av de större bostadsrättsföreningarna innanför tullarna, har nu 29 borrhål á 300 meter och en kraftfull värmepumpanläggning om totalt 360 kW installerad effekt. Den minsta har 6 borrhål och 2 mindre pumpar om totalt 90 kW.

Den beräknade besparingen i energikostnader uppgår i samtliga fall till minst 50 procent. För den minsta anläggningen handlar det om en energibesparing på 9 miljoner kronor under anläggningens livslängd, enligt en rapport av ett oberoende, välrenommerat konsultbolag.

ny-bergvarme2En grundförutsättning för anläggningarna är att fastigheterna har ett vattenburet värmesystem. En annan gemensam nämnare är strategin att behålla fjärrvärme som komplement för att kapa toppar och för att låta borrhålen vila under den varma årstiden, vilket förlänger livslängden på anläggningen.

Anläggningarna dimensioneras för att täcka mellan 80 och 98 procent av fastighetens årliga energibehov ett normalkallt år. Det är mest ekonomiskt fördelaktigt idag och gör det möjligt för kunderna att i framtiden helt koppla bort fjärrvärmen och ersätta den med värme från en elektrisk panna.

Intjänandetiden för investeringarna varierar, men ligger vanligtvis mellan 7 och 12 år och anläggningens livslängd beräknas till minst 25 år.

De första anläggningarna som togs i bruk under 2010 – 2012 redovisar idag mycket goda energibesparingar.

Läs om dem här: