Banérgatan

banergatanBrf Fanan på Banérgatan 21–23 har 28 lägenheter i en modern fastighet från 1970. Här har Fastighetsvärme i Stockholm AB byggt en anläggning med två värmepumpar á 45 kW och sju borrhål á 300 meters djup, som togs i bruk i november 2013. Fastigheten förbrukade tidigare 30 procent mer energi än sin systerfastighet på Banérgatan 25. Med den nya bergvärmeanläggningen och andra åtgärder har energiförbrukningen sänkts till samma nivå som grannfastigheten.

Fanan minskar nu sin förbrukning med 390 000 kWh/år – från 530 000 kWh till 140 000 kWh.