Karlaplan

Fastighetsvärme i Stockholm borrade nio hål och skötte hela tillståndsprocessen för föreningens räkning.

Borrhål i gatan värmer fastighet på Karlaplan

När bostadsrättsföreningen Musketören 10 på Karlaplan 12 i Stockholm ville ha bergvärme krävdes borrning i gatan, d v s på stadens mark. Fastighetsvärme i Stockholm borrade nio hål och skötte hela tillståndsprocessen för föreningens räkning. – Vi hade fortlöpande kontakt och blev väl informerade. Vi är mycket nöjda med installationen och att tidplanen hölls, säger Tomas Söderström, ledamot i föreningens styrelse.

Musketören 10 har 17 lägenheter om totalt 3 600 kvadratmeter och 400 kvadratmeter lokalyta. Fram till förra hösten värmdes fastigheten med hjälp av fjärrvärme. I november 2012 togs den nya bergvärmeanläggningen i drift, och under det första halvåret har man inte haft några som helst driftproblem.
Bergvärmen tas nu upp ur berget under gatan på Karlaplan, där asfalten döljer nio hål som vart och ett är 300 meter djupt. I fastighetens källare invid fjärrvärmecentralen är värmesystemet uppbyggt runt tre värmepumpar från Viessmann. Bygglovsansökan och all tillståndshantering kring borrning i stadens mark sköttes av Fastighetsvärme i Stockholm.
Bergvärmen står för den övervägande delen av fastighetens behov av värme och varmvatten och ersätts under sommaren för uppvärmning av varmvatten. Då får borrhålen vila samtidigt som man utnyttjar när fjärrvärmen är som allra billigast.

– Vi behöver köra den nya anläggningen i minst ett år innan vi kan göra en bedömning av vår nya energikostnad jämfört med tidigare, säger Tomas Söderström.

I föreningen räknar man med en återbetalningstid för investeringen på tio år, genom kraftigt minskad energiförbrukning. Erfarenhet av tidigare installationer som gjorts av Fastighetsvärme i Stockholm pekar mot en ännu kortare återbetalningstid.