Kasernen

Riddargatan 45De två Bergvärmepumparna ersätter baslasten från Fjärrvärmen som är kvar för spets och som backup.

I Brf Kasernen 15:s fastighet på Riddargatan 45 har är det borrat 8 borrhål i trottoaren utanför fastigheten på 300m styck. Fastigheten har 21 lägenheter och en uppvärmd yta på 3550 kvm. 2 vp Vitocal 300G på 45 kW för värme och varmvattenproduktion kopplade som master-slave. Det är installerat 2 slingtankar för vv och en ack för vs. Spetsvärme fjärrvärme. Även stamventiler till radiatorsystemet är bytta och injusterade till hela värmesystemet i fastigheten.

Besparingar: 250 000 kr/år. Investeringskostnad 2 550 000 kr.