Strandvägen

"Investeringen är ännu mer lönsam än vi förväntade oss."

Föreningens uppvärmningskostnad har minskat med 55 procent

Hösten 2011 sedan byggde Fastighetsvärme i Stockholm AB en bergvärmeanläggning till bostadsrättsföreningen Hornblåsaren 5 på Strandvägen i Stockholm. Nu har föreningens uppvärmningskostnad minskat med 55 procent.
– Den här investeringen är till och med bättre än vi förväntade oss. Om elva, tolv år är anläggningen betald och då har vi såväl lägre kostnader som större trygghet, säger Carl-Axel Staël von Holstein, bostadsrättsföreningens kassör.

Hornblåsaren 5 har 39 lägenheter om totalt 5 400 kvadratmeter i kvarteret som består av Strandvägen 65–67 och Linnégatan 104 på Östermalm i Stockholm. Tidigare var man helt beroende av fjärrvärme från Fortum till en kostnad av drygt 700 000 kronor per år. Med den nya bergvärmeinstallationen sänker man uppvärmningskostnaden det första året till ca 340 000 kronor.

– Efter ett års drift kan vi konstatera att anläggningen har fungerat helt problemfritt, säger Carl-Axel Staël von Holstein.

Carl-Axel Stäel von Holstein framför fastigheten på Strandvägen 66.

Bergvärmen tas nu upp ur borrhål på föreningens mark som vetter mot Strandvägen. Ingen som ser gräsmattan framför entrén kan ana att den döljer 13 hål om 300 meters djup, rakt ner i urberget. Tack vare att tillräcklig plats fanns för borrhålen behövdes inga tillstånd utverkas för att borra på stadens mark, vilket gjorde processen extra smidig.

Bergvärmen står nu för huvuddelen av fastighetens behov av värme och varmvatten och kompletteras av fjärrvärme som nyttjades för varmvattenbehovet under fyra sommarmånader, då taxan är som lägst.

– Med den nya fjärrvärmetaxan som infördes 2012 blev detta en mycket ekonomisk läsning som till och med överträffade vår kalkyl, säger Carl-Axel Staël von Holstein.

Från det att bostadsrättsföreningens styrelse på allvar började diskutera installation av bergvärme tog hela processen inte mer än ett år. Sedan styrelsen tagit fram underlag tog föreningsstämman beslut om investeringen i maj 2011 och i november var anläggningen i drift.

– Det gick oerhört smidigt. Leverantören höll tidplan och kostnader och hjälpte till med bygglovsansökan. Alla inblandade var mycket kunniga, hjälpsamma och ödmjuka inför våra önskemål. Vi kunde också studera en referensanläggning och följa hur deras kostnader utvecklades under ett år, vilket gav extra trygghet, säger Carl-Axel Staël von Holstein.