Valfisken

SSMC00 141De två Bergvärmepumparna ersätter baslasten från Fjärrvärmen som är kvar för spets och som backup. Anläggningen har stora ackumulatortankar som producerar både värme och varmvatten.

I Brf Valfisken 23:s fastighet på Riddargatan 25 är det borrat 7 hål á 300m i trottoaren och installerat 2 vp Vitocal 300G på 45 kW för värme och varmvattenproduktion kopplade som master-slave.

Det är installerat 2 slingtankar för vv och en ack för vs. Spetsvärme fjärrvärme.

Besparingar: 300 000 kr/år. Investeringskostnad 2 600 000 kr.