Villagatan

Borrningen genomfördes under sommaren och i november var anläggningen på plats.

Skönhet från 1888 värms nu med bergvärme

När bostadsrättsföreningen Linden på Villagatan 4 i Stockholm undersökt olika möjligheter att frigöra sig från det dyra beroendet av fjärrvärme föll valet på en bergvärmeanläggning från Fastighetsvärme i Stockholm AB.

ny-bergvarme– Det var ett lätt val och jag kan varmt rekommendera andra föreningar att satsa på en liknande lösning, säger Gunnar Brundin, ordförande i Brf Linden.
Fastigheten på Villagatan 4 består av 15 lägenheter och en lokal om totalt 3 000 kvadratmeter. Den anses allmänt som ett av Stockholms vackraste flerfamiljshus. Den ritades av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien som är upphovsmän till bland annat Münchenbryggeriet på Södermalm, Villa Täcka udden på Djurgården och ett tjugotal villor i Villastaden norr om Humlegården. Axel Kumlien är också känd för att ha ritat Grand Hotel i Stockholm.

För Brf Linden tog hela processen att byta värmekälla ca ett år. Sedan styrelsen utrett olika alternativ under hösten 2012 tog föreningsstämman under våren 2013 beslut om bergvärme. Valet av leverantör gjorde Lindens styrelse efter ett antal möten, besök i fastigheter med installationer i drift samt referenser. Borrningen genomfördes under sommaren och i november var anläggningen på plats.

– Vi är mycket nöjda med hela genomförandet och samarbetet med leverantören fungerade mycket bra, säger Gunnar Brundin.

lindenBergvärmen tas nu upp ur berget under föreningens innergård, där sex hål om 3000 meter borrats och i källaren är värmesystemet uppbyggt runt två värmepumpar á 45 kilowatt från Viessmann. Fastighetsvärme i Stockholm AB genomförde i samband med installationen också en justering av det sekundära värmesystemet, inklusive byte av radiatorventiler.

Föreningen beräknas minska sin energiförbrukning med 70 procent, från 430 000 kWh/år till 130 000 kWh/år, vilket innebär en besparing på 250 000 kronor per år. Investeringen på 2,3 miljoner kronor räknar Gunnar Brundin att föreningen ska tjäna in på tio år.

Innan Lindens styrelse tog beslut om investeringen anlitade man välrenommerade energikonsulter för en oberoende bedömning av offerten och kostnadsbesparingen. De konstaterade att konverteringen från fjärrvärme till en värmepumpslösning med bergvärme som dominerande värmekälla är en mycket lönsam investering för föreningen.
Konsultrapporten fastslog också att anläggningen sparar över nio miljoner kronor under dess livslängd, jämfört med uppvärmning med fjärrvärme och att investeringen ”ligger inom ett vedertaget prisintervall för bergvärmeinstallationer med varmvattenproduktion. ”